Voor schrijvers van een scriptie

Regelmatig komt bij de Stichting Streektaal Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een verzoek binnen of er materiaal beschikbaar is voor het maken van een scriptie of werkstuk over Streektaal. Het antwoord is zonder meer: JA

Kijk maar eens onder de knop KENMERKEN van deze website. Want Streektaal is veel meer dan ‘plat praote’. Zo zijn daar :

1. Een eigen woordenschat.
2. Gezegden en uitdrukkingen die elders in Nederland onbekend zijn.
3. Een eigen grammatica met naamvallen, werkwoordsvormen en typische verkleiningsuitgangen.
4. Nog steeds bestaande uitspraakverschillen tussen –ei- en –ij- en tussen -au- en –ou-. Verschillen die in het Standaard Nederlands verdwenen zijn.

Maar ook onder de andere knoppen staat het nodige. Zie vooral ook onder de knop BOEKENPLANK. Tevens is er nog wel het een en ander te vinden bij Het Siedrechts Dialect op de website HISTORIE-SLIEDRECHT.