Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.
De trefwoorden in de linker rij geven een te sumier beeld van de rijke en veelzijdige inhoud van deze website. Daarom deze Inhoudsopgave.

Bijzondere Streektaal.
Dialect is niet alleen klank en vorm van de gesproken taal, maar onze streektaal heeft ook veel eigen woorden die men tevergeefs in de Van Dale zal zoeken.
Een wisselende seletie van deze woorden is te zien op deze pagina

Leeshulp.
Om alle dialectklanken schriftelijk goed weer te geven, schieten de gebruikelijke Nederlandse klinkers te kort. We hebben er een paar klinkers ‘bij moeten maken’. Dit ziet er op het eerste gezicht misschien wat vreemd uit, maar het is gauw geleerd. Zie onder de knop ’Leeshulp’. Daar staat een korte uitleg hoe men geschreven teksten dient uit te spreken.

Taal.

 • Kenmerken van het A & V. Streektaal is veel meer dan ‘plat praote’ Het is een rijk cultuurhistorisch taalfenomeen. Onze streektaal heeft een eigen woordenschat, eigen spreekwoorden, een eigen grammatica. eigen klanken en eigen typische zinsbouw. Dit alles wordt goed beschreven op deze pagina.
 • Taalwacht Boeiende essays van Paul Will over de taalkundige facetten van onze streektaal.
 • Spellingsafspraken. Uitganspunten: A. de klanken van het dialect zo goed mogelijk weergeven. B. ten behoeve van de leesbaarheid, zo dicht mogelijk bij het Standaard Nederlands (SN) blijven. C. consequent zijn. Dwz. Afgesproken regels overal toepassen. Gaat dat niet, dan een uitzondering ook weer in een regel vastleggen. Deze uitgangspunten kunnen strijdig zijn met elkaar. De kunst is, het juiste evenwicht te vinden, afhankelijk van de doelstelling. Het resltaat van dit afwegingsproces is te lezen onder ‘Spellingsafspraken’.
 • Woordenlijst. Ongeveer 900 dialect-woorden en uitdrukkingen met vertaling in het Standaard Nederlands en vaak met een zin waar het woord in voorkomt.

Dialect Alblasserwaard en Dialect Vijfheerenlanden.
Onder deze knoppen staan heel wat verhalen in het dialect van één van de dorpen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Ze geven een goed beeld van de verscheidenheid, maar ook van de overeenkomsten in het gebied van onze streektaal. De verhalen waren eerder gepubliceerd in De Mauwerd.

Publicaties.

 • De Mauwerd was een interessant tijdschrift over onze streektaal. Het verscheen 4 maal per jaar van november 1990 to december 2000. Voor belangstellenden is het in te zien in het streekmuseum te Dordrecht.
 • Gedichten. Onder deze knop vindt u een 6-tal gedichten die Arie van Iterson schreef in Leerdams dialect.
 • Boekenplank. Hier kunt u de 11 boeken zien die de Stichting Streektaal A & V uitgegeven heeft.
 • Keukenboek. Onze jongste publicatie over de streektaal die in en om de keuken gesproken wordt/werd. Een boeiend overzicht van taal en activiteitengerangschikt op thema’s. Het boek verschijnt echter alleen op deze website.
  De eerste thema’s staan er al op. De rest volgt in rustig tempo.

Organisatie.

 • Doelstellingen.
 • Het Bestuur. Namen en adressen van de betuursleden van de Stichting Streektaal Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
 • Historie. Een overzicht van onze publicaties van 1989 tot 2006.

Puzzel

 • Lessie. Een lesje in streektaal met leuke plaatjes.
 • Oplossing van het ‘Lessie’.