Doelstellingen

We hebben ons als doel gesteld onze streektaal in al zijn facetten vast te leggen en op allerlei manieren te proberen dit aspect van onze culturele bagage in stand te houden en te bevorderen. In eerste instantie door het uitgeven van boeken. Daarnaast door de bestaande woordenschat vast te leggen en eventueel te digitaliseren. Verder willen we voordrachtbijeenkomsten houden waar streekgenoten de gelegenheid krijgen hun eigen inbreng te geven. Een andere activiteit is onze aanwezigheid op jaarmarkten. Ook daar laten we regelmatig ons gezicht zien.